Skyddad

Full Version: Skyddad och syster-sites!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Skyddad.nu är en site som kommer att vara inriktad mot allt som har med skydd att göra. 
För att kunna vara specifika inom detta område och inte ha en större mängd av trådar som inte handlar om säkerhet, skydd med mera har vi en annan site, Tocnet, vardagsrummet på nätet,  som man kan besöka och, om man inte är medlem, ansöka om medlemsskap i.

Thorbjörn, en av våra administratorer, har även en egen blogg, Jag Lever! där tankar och funderingar om allt och inget luftas.